Ξενάγηση στο εργοστάσιο

Εξωτερική άποψη της επιχείρησης

Κέντρο Τεχνολογίας Ε&Α

Κέντρο Τεχνολογίας Ε&Α

Πλάκα πόρτας του κέντρου Ε&Α τεχνολογίας πωλήσεων

Πλάκα πόρτας του κέντρου Ε&Α τεχνολογίας πωλήσεων

Κτίριο γραφείων εργοστασίου

Κτίριο γραφείων εργοστασίου

Εσωτερικό εργοστασίου

Εσωτερικό εργοστασίου

Επισκόπηση εργοστασίου

Επισκόπηση εργοστασίου

Φωτογραφίες πακέτου & παράδοσης

Εργαστήριο ημιτελών προϊόντων

Εργαστήριο τελικών προϊόντων

Διάγραμμα Ε&Α