Λύση Pick to Light

  • Λύσεις εκπλήρωσης παραγγελιών επιλογής αποθήκης

    Λύσεις εκπλήρωσης παραγγελιών επιλογής αποθήκης

    Το σύστημα Pick to Light ονομάζεται επίσης σύστημα PTL, το οποίο είναι μια λύση συλλογής παραγγελιών για αποθήκες και κέντρα διανομής εφοδιαστικής.Το σύστημα PTL χρησιμοποιεί φώτα και λυχνίες LED σε ράφια ή ράφια για να υποδείξει τις τοποθεσίες επιλογής και να καθοδηγήσει τους επιλογείς παραγγελιών στη δουλειά τους.